Discover India in Columbus Change City
SANKARA NARAYANA SASTRIGAL (YAJUR VEDA)
YAJUR VEDA
YAJUR VEDA POORVAPARAM SASTRIGAL
4.30 AM TO 12 NOON
00919841509548
VIVAHAM,UPANAYAM,SAMAVARTHANAM,SEEMANTHAM,GANAPATHI HOMAM, NAVAGRAHA HOMAM, VASTU HOMAM, MIRUTHUNJAYA HOMAM, SUDARSANA HOMAM AND ALL HINDU YASUR VEDA POORVAPARA SASTRIGAL
VIVAHAM,UPANAYAM,SAMAVARTHANAM,SEEMANTHAM,GANAPATHI HOMAM, 
NAVAGRAHA HOMAM, VASTU HOMAM, MIRUTHUNJAYA HOMAM, SUDARSANA 
HOMAM AND ALL HINDU YASUR VEDA POORVAPARA SASTRIGAL HANDLING 
ALL BRAHMIN OCCATIONS & OTHER HOMAMS