Discover India in Minneapolis Change City
2011 white Toyota Rav4 (2011 Toyota Rav4 clean car no wrecks non smoking)
Previous Next
79,000
$10000 /BO
Car
2011 Toyota Rav4  AWD clean car no wrecks non smoking, 4 new tires, new battery. regularly serviced at toyota.